Gümüstepe MUHTAR YALIN ilkögretim okulu
 
GÜMÜŞTEPE MUHTAR YALIN İLKÖĞRETİM OKULU

Hazırlayan: Okul müdürü Ahmet Turan SIRIKLI
Tarih: 03.12.1999

1. Bölüm - Genel bilgiler
2. Bölüm - Okulun geçmiş ve simdiki durumu
3. Bölüm - Okulun bina durumu
4. Bölüm - Öğretmen ve öğrenciler hakkında bilgiler


1. BÖLÜM - Genel bilgiler
Okulun adı Gümüştepe Muhtar Yalın İlköğretim Okulu
Adresi Gümüştepe Köyü ŞARKIŞLA / SİVAS
Telefon numarası 0 346 512 47 03
Amaçları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ve ayrıca 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanununda belirtilen amaçları gerçekleştirmek, çevredeki üğrencilere İlköğretimin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak.
Seviye ve öğretim şekili 8 yıl öğretim süreli İlköğretim okulu olup normal öğretim yapılmaktadır.
Okul müdürleri İlköğretim okulumuzun ilk müdürü Muhterem KILIÇKA'dır. Daha sonra sırası ile Halil ÖZÜBEK ve Ali BİNGÖL Müdür Vekilliği yapmıştır. Şu anda okul Müdürü Ahmet Turan SIRIKLI'dır (06 OCAK 1997-).
Okutulan yabancı diller İngilizce
Kitaplığı ve kitap sayısı okulumuz bünyesinde 1997 - 1998 öğretim yılında bir kitaplık kurulmuş olup 250 ye yakın kitap bulunmakta ve kitap temini için çalışmalarımız devam etmektedir.
2. BÖLÜM - Okulun geçmiş ve simdiki durumu
Okul tarihçesi Köyümüzde okul 1945 yılında Gümüştepe Köyü İlkokulu olarak eğitim öğretıime başlamıştır. Zamanla yıpranan okul binası yıkılarak 1967 yılında köyümüzde 3 deslikli bir okul binası ile 3 daireden oluşan öğretmen lojmanı binaları yapılmıştır. Sonradki yıllarda yapılan bu okul binasının yetersiz kalması sebebiyle özel idare ve köy işbirliği ile 1985 yılında 2 derlikten oluşan bir bina daha yapılmıştır.

Aslen Gümüştepe köyünden olup halen İstanbul'da Surtel Kablo Sanayii A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve fabrikanında sahibi olan Bedri YALIN babasının anısına 1988 yılında Köyümüze bir orta okul inşaa ettirmiştir. Bu okulun adı GÜMÜŞTEPE MUHTAR YALIN ORTA OKULU'dur. Bu okul 1989-1990 öğretim tılında eğitime başlamıştır. 20-08-1991 tarihinde itibaren okulumuz Gümüştepe Köyü İlkokulu ile birleşerek "GÜMÜŞTEPE MUHTAR YALIN ORTA OKULU" adını almıştır. Halen aynı şekilde Eğitim ve Öğretim çalışmalarını sürdürmektedir.
Okulun özellikleri Okulumuz gündüzlü olarak eğitim yapmakta olup eğitim karma olarak sürdürmektedir.
Okulun seçmeli dersleri Okuluzda seçmeli ders olarak güzel konuşma ve yazma dersi okutulmaktadır.
Öğrenci başarıları Daha önceleri başarılı olan Gümüştepe Köyü İlkokulunun zamanla sık sık öğretmen değişikliği ve gelen öğretmenlerin uzun süre kalmaması ve zaman zaman görülen öğretmen eksikliği sebebiyle öğrenci başarısı istenilen seviyeye olmakla beraber öğrenci seviyeleri ilçemizde bulunan diğer köy ilköğretim okulu öğrencilerinin seviyelerinden daha az değildir. Ayrıca 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında yeniden ilköğretim (8 yıllık) olarak devam eden (-1996-1997, 1997-1998 eğitim öğretim yıllarında okulumuzun 2. kademe öğrencileri ilçe merkezinde bulunan okullara taşımalı olarak gönderilmiş oluıp tekrar 1998-1999 Eğitim öğretim yılında 6, 7 ve 8. sınıflar okulumuz bünyesinde açılmış ve Mengensofular köyü öğrencileri okulumuza taşımalı öğrenci olarak alınmıştır). Okuluzda branş öğretmeni eksikliği vardır bunlar şu an için ingilizce öğretmeni ve matematik öğretmenidir.
3. BÖLÜM - Okulun bina durumu
Okulun binaları ve özellikleri Okulumuz 3 ayrı binadan oluşmaktadır ve soba ile ısınmaktadır. Her üç binada da elektrik tesisatı vardır. Okul binalarından bağımsız olan ve içinde şebele suyu bulunan wc leri mevcuttur. Ancak eski okul binası büyük onarım gerektirmektedir. Bu binaın sıvası yer yer bozulmuş olup sağlıklı badana ve boya yapılmaktadır. Ayrıca ahşap olan kapı ve penceler tamamen kullanılmaz duruma gelmiştir. Yenilenmesi gerekmektedir. Diğer iki okul binası iyi durumdadır.
Dershaneler Okulumuzda halen kullanılan 8 dershane vardır.
Labaratuvar Okulumuzda labaratuvar olarak kullanılan bir bölümümüz mevcut olup yeterince malzeme bulunmamaktadır. Ancak köyümüz Halkının Danimarka'da kurmuş oldukları Gümüştepe Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından okulumuza bağışlanan Bilgisayarlar labaratuvardadır. Vaad edildiği şekilde bilgisayar sayısı 10 a ulaşırsa okulumuz bünyesinde 1 bilgisayar labaratuvarı kurulacaktır. Yine dernek tarafından labaratuvarımıza bir kaç tane mikroskop ve tepegöz cihazı alınırsa labaratuvarımızda faliyetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir. Okulumuz bünyesinde haritalarda yenilenmiştir.
Okul ve sınıf kitapları Okulumuz bünyesinde 1 kitaplık kurulmuştur ve kitap teminimiz devam etmektedir. 1. kademe sınıflarında kitaplık ve hepsinde yeterince kitap bulunmaktadır. 2. kademe sınıflarında kitaplık kurma ve kitap temini çalışmalarımız devam etmektedir.
Depo - Arşiv Okulumuz bünyesinde 1 arşiv odası bir harita odası ve 1 bölümde depo olarak kullanılmaktadır.
İdare odaları Okulumuzda 1 Müdür odası ve 1 öğretmenler odası bulunmaktadır.
Okul bahçesi 1997-1998 Öğretim yılında yenilenmiştir. Okul bahçesinde ağaçlandırma yapılmıştır.
4. BÖLÜM - Öğretmen ve öğrenciler hakkında bilgiler
Öğretmen sayısı 5 sınıf öğretmeni
1 Türkçe öğretmeni
1 Fen Bilgisi öğretmeni
1 Sosyal bilgiler öğretmeni
1 Din Kültürü ve Ahlak bilgis öğretmeni
1 İngilizce Ögretmeni (ücretli)
Yönetici Sayısı 1 Okul Müdürü
Memur ve hizmetleri Memur yoktur. Hizmetli Okul Aile Birliğince her yıl ücret karşılığı tutulmaktadır.
Sınıflara göre öğrenci sayıları:
Sınıfı
1 / A
2 / A
3 / A
4 / A
5 / A
6 / A
7 / A
8 / A
Kız
4
5
5
9
9
14
13
1

60
Erkek
15
7
10
8
7
15
20
11

93
Toplam
19
12
15
17
16
29
33
12

153
Sınıf öğretmeni
Mutluay TÜRKMEN
Hasan Kemal MAĞRALI
Evrim PINAR
Gülay DEMİRCİ
Asiye YAMANOĞLU
Ahmet KOÇ (Din Kül. Ah. Bil. Öğ.)
Ümit AKDOĞAN (Fen Bil. Öğ.)
Serkan Bulut (Sosyal Bil. Öğ.)
S. Erol ERDOĞAN (Türkçe Öğ.)
Gamze DOĞAN (İngilizce Öğ. Üc.)

© gumustepe.dk / MB Design 2008 / Optimized for Internet Explorer