Gümüstepe Dernegi
 
GÜMÜŞTEPE KÖYLÜLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sayğı değer köylüler, vatandaşlar ve kıymetli toplum yöneticileri.

Bizler Sivas Şarkışla Gümüştepe köylüleri olarak, Danimarka'da 128 aileyiz. Bulunduğumuz her şehirde çeşitli dernekler olduğunu hepimiz biliyoruz, bu birlik ve beraberlik Danimarka'daki vatandaşlarımız için elbette güzel bir gelişmedir.

Gümüştepe köylüleri olarak, Danimarka'nın her tarafına dağılmış durumdayız. Bu dağınıklığı göz önüne alarak, büyük ve küçük bütün köylülerimizi bir çatı altında toplayıp, aramızdaki dayanışma ve birlikteliği daha iyi boyutlara götürmek, yetişmiş ve yetişmekte olan gençlerimizin aynı köylü olduklarını, daha yakından tanışıp kaynaşmalarını kolaylaştırmak, köyümüzde yaşayan halkımızla buradaki insanlarımız arasında sıcak bir dialog kurarak, onların bizleri unutmamalarını, bizlerinde aynı köyden geldiğimizi bilmeleri, içimizden yetişmiş eğitimli gençlerimizi bir araya getirip, onların geleceğe yönelik amaçlarını ve planlarını birbirlerine aktarmalarını sağlamak, burada yaşadıkları süre içinde aynı köyün insanları olarak birlik ve beraberliklerini devam ettirmeleri için, 15 mart 1998 tarihinde, Gümüştepe Köylüleri Kültür ve Dayanisma Derneğini kurmuş bulunmaktayız.

Şu anda 119 aile üyemiz bulunmaktadır. Bu kısa zaman içerisinde başarılı işler yaptığımızın inancındayız. Önemli faaliyetlerimizden, iki defa büyük bir salon kiralayıp, Danimarka'daki köylülerimizi bir araya getirdik. Üyelerimizin katkılarıyla, köyümüze bir cenaze yıkama aracı ve yine köyümüz okuluna üç adet bilgisayar götürdük. Bu sayıyı ontaneye çıkarmaya çalışıyoruz.

Başarılarımızdan en önemlisi ise, içinde yaşadığımız bilgisayar çağından faydalanarak, köyümüzü ve köyümüz halkını bütün dünyaya tanıtmak amacıyla İnternette köyümüz adina bir sayfa açmış bulunmaktayiz: www.gumustepe.dk.

Derneğimizin hiç bir siyasi amacı yoktur, sadece köylülerimizin birlik ve beraberliğini devam ettirmek, unutulmuş gelenek, görenek, adet ve törelerimizi yeniden canlandırmaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

Sayğılarımızla,
Yönetim Kurulu adına
Abidin ÇELİK

© gumustepe.dk / MB Design 2008 / Optimized for Internet Explorer